Facebook Twitter

Privātuma politika

Datu apstrādes pārzinis 

Personas datu apstrādes pārzinis: SIA “Ekspresis 1818” (reģistrācijas nr. 40003731808, juridiskā adrese: Tallinas iela 40/2-15, Rīga, LV-1001, Latvija).

Mūsu kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: www.ekspresis.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties mūsu juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

SIA “Ekspresis 1818” (turpmāk tekstā – “mēs”, “mūs” “mums”, “mūsu”) apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Datu apstrādes nolūki

Lai veiktu jūsu reģistrāciju mūsu internetveikalā, tādā veidā nodrošinot iespēju jums saņemt saistošas akcijas un pakalpojumus, kā arī piedāvātu jums citas priekšrocības un privilēģijas, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

Lai identificētu jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.

Lai informētu jūs par darījumu gaitu, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai ierosinājumiem.

Lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, mainot iestatījumus savā profilā, vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu info@ekspresis.lv, vai zvanot uz mūsu informācijas tālruni.

Lai piedalītos mūsu pakalpojumu bonusu sistēmā un konkursos, mēs apstrādājam jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru. Izsakot vēlmi piedalīties bonusu sistēma un konkursos, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

Piesakoties mūsu izsludinātajiem darba piedāvājumiem un nosūtot pieteikumu uz mūsu e-pastu ekspresis@ekspresis.lv, jūs piekrītat sava CV un pieteikuma vēstulē norādīto personas datu apstrādei. Mēs apstrādāsim jūsu datus tika atlases procesā uz amatu, kam esat pieteicies.  Ja kandidāts būs norādījis atsauksmes sniedzēju, mēs apstrādāsim arī tā kontaktinformāciju, lai atlases procesā varētu izvērtēt sniegtās atsauksmes.

Personas datu glabāšanas laiks

Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana citām personām

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, līzinga kompānijām, kurjerdienestiem u.c.. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Jūsu personas dati tiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ES/EEZ

Pakalpojumi nepilngadīgām personām

Pakalpojumus nepilngadīgā personām mēs nesniedzam. 

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem, jums ir tiesības:

1) piekļūt un saņemt informāciju par saviem personas datiem  un to apstrādi;

2) pieprasīt labot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos pašam, ielogojoties savā profilā;

3) dzēst savu personas datus , izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;

4) atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

5) ierobežot savu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus jūsu personas datus;

 

eksperesis.lv © 2012 | Visas tiesības aizsargātas | Izstrādāja: Grandem

Salidzini.lv logotips
Atrodi telefonus, datorus, fotokameras un citas preces interneta veikalos
Ceno.lv
Top.LV